పంటికి బ్రష్ ఎలాగో పేగులకు ఇది అలాగా తిన్నది తిన్నట్లుగా రక్తంలో కలిసిపోతుంది విషం మొత్తం బయటకు వెళ్ళిపోతుంది

How to Detox Your Intestine Colon Through Natural at Home

మన శరీరంలో పెద్ద ప్రేగు మన రెండు చేతులు చాచినంత పొడవు ఉంటుంది. ఇది మనం తినే ఆహారంలో వ్యర్థాలను మలం రూపంలో బయటకు పంపడంలో సహాయపడుతుంది. అయితే కొంత మందిలో మలబద్ధకం అనేది మలవిసర్జన కష్టతరం చేస్తుంది. ఇలాంటి సమయంలో ఎనిమా  శరీరంలోని మలాన్ని బయటకు పంపడంలో చాలా బాగా సహాయపడుతుంది. ఒక ఎనిమా మిషన్ తీసుకోని ఇంట్లోనే ఎనీమా చేసుకోవడం వలన శరీరంలో పేరుకుపోయిన మలాన్ని బయటకు పంపవచ్చు. ఇంట్లోనే చేసుకోవడం అతి తక్కువ … Read more పంటికి బ్రష్ ఎలాగో పేగులకు ఇది అలాగా తిన్నది తిన్నట్లుగా రక్తంలో కలిసిపోతుంది విషం మొత్తం బయటకు వెళ్ళిపోతుంది

error: Content is protected !!