మర్చిపోయి కూడా పాలలో ఇది కలుపుకొని తాగకండి | Dont drink Milk after Mixing this | How to drink Milk

Dont drink Milk after Mixing this How to drink Milk

పాలు పుట్టినప్పటి నుంచి ఆహారంగా ఇవ్వబడతాయి. ఇది జంతు సంబంధ ఆహారం. బతికి ఉన్న జంతువుల నుండి తీసుకునే ఆహారంలో హర్మోన్లు, ఎమినో యాసిడ్స్, ఎంజైమ్ శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే ఇలాంటి పదార్థాలను సరైన టైంకి సరైన పద్థతిలో సరైన ఆహారపదార్థాలతో కలిపి తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే పులిసిన లేదా జంతు సంబంధ పదార్థాలు వలన శరీరంలో కెమికల్ రియాక్షన్ జరుగుతాయి. ఒక గ్లాసు పాలు ఒక పూర్తి ప్లేట్ ఆహారంతో సమానం. రోజూ పాలు, పాల … Read more మర్చిపోయి కూడా పాలలో ఇది కలుపుకొని తాగకండి | Dont drink Milk after Mixing this | How to drink Milk

error: Content is protected !!