వాల్ నట్స్ తినే విషయంలో 99%మంది చేసే ఈ పొరపాటును మీరు మాత్రం చెయ్యకండి !

how many dry fruits to eat in a day

ప్రియమైన పాఠకులారా… ఆరోగ్యానికి మంచిదని డ్రై ఫ్రూట్స్ ను ప్రతి ఒక్కరూ తెచ్చుకుని తింటారు. కానీ ఈ డ్రైఫ్రూట్స్ను ఎన్ని తినాలి అనే విషయం తెలియక చాలా మంది మితిమీరి తింటారు. దానికి కారణం రుచిగా ఉన్నాయని అధిక మొత్తంలో తింటారు. మనకు ఎంతో ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే డ్రై ఫ్రూట్స్ ను అధికంగా తింటే మన ఆరోగ్యానికి చేటు చేస్తుంది ఇది నిపుణులు చెబుతున్న మాట. ఈరోజు మనం అసలు డ్రైఫ్రూట్స్ ఎంత మోతాదులో తినాలి … Read more వాల్ నట్స్ తినే విషయంలో 99%మంది చేసే ఈ పొరపాటును మీరు మాత్రం చెయ్యకండి !

error: Content is protected !!