ఇవి వాడితే మెడ వెనక నలుపు పిసరంత కూడా కనిపించదు

simple and effective Neck Darkness Remedy

మెడ వెనుక నల్లగా ఉండి చూడడానికి అంత బాగుండదు. మిగతా శరీరమంతా మంచి రంగులో ఉన్నా మెడ నల్లబడి ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. దీనికి కారణం అధిక బరువు పెరగడం లేదా తగ్గడం, పిచ్చి నగలు వాడటం, గరుకుగా ఉండే ఆభరణాలు ధరించడం, సరైన శ్రద్ధ చూపకపోవడం మరియు ఆందోళన వంటివి మెడ వెనుక భాగంలో నల్లగా ఉండటానికి కారణం అవుతుంటాయి. వీటిని తగ్గించడానికి సరైన ప్రొడక్ట్స్ కూడా అందుబాటులో ఉండవు. ఈ మెడ వెనుక నల్లగా … Read more ఇవి వాడితే మెడ వెనక నలుపు పిసరంత కూడా కనిపించదు

మీ మెడ చుట్టూ నలుపు ఈ చిట్కాతో పదిహేను నిమిషాల్లో మాయం

ముఖం తెల్లగా ఉన్నా, మెడ నల్లగా ఉండి చూడడానికి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కొందరికి. దీనికి ముఖ్య కారణం రోల్డ్ గోల్డ్ నగలు వాడడం, హార్మోన్ ఇన్ బ్యాలెన్స్, అధిక బరువు పెరగడం లేదా బంగారం లాంటివి ఎక్కువగా వాడడం వలన ఆ రాపిడికి మెడ నల్లగా తయారవుతుంది. ఇలా మెడ నల్లగా ఉన్నప్పుడు అసలు కారణం తెలుసుకొని వాటిని తగ్గించుకోవడంతో పాటు ఇప్పుడు చెప్పబోయే చిట్కా ప్రయత్నించడం వల్ల మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి.  మొదట తీసుకోవాల్సింది స్క్రబ్.  … Read more మీ మెడ చుట్టూ నలుపు ఈ చిట్కాతో పదిహేను నిమిషాల్లో మాయం

Scroll back to top
error: Content is protected !!