వారం రోజుల్లో మీ హైట్ సులభంగా ఇలా పెంచుకోండి | హైట్ పెరిగే సరైన విధానం | How to increase Height

how to increase height naturally

ఎత్తు పెరగడం అనేది చాలా మంది కి తీరనికోరిక. కొంతమందికి పొట్టిగా ఉన్నవారంటే చులకనగా ఎగతాళి చేస్తుంటారు. అలాంటి వారు అనేక ప్రయత్నాలు చేసి చివరకు విసిగిపోతుంటారు. ఒక సాధారణ వ్యక్తి యొక్క ఎత్తు  అతని కుటుంబ కారకాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.  సాధారణ ఎత్తు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయస్సు వరకు మారుతుంది.  పిట్యూటరీ గ్రంథిలోని పెరుగుదల హార్మోన్లు మన ఎత్తు మరియు పెరుగుదలను నిర్ణయిస్తాయి.  మంచి పోషకమైన ఆహారం తినడం, వ్యాయామం చేయడం మరియు బాగా నిద్రించడం … Read more వారం రోజుల్లో మీ హైట్ సులభంగా ఇలా పెంచుకోండి | హైట్ పెరిగే సరైన విధానం | How to increase Height

error: Content is protected !!