ఈ ఆకులు తింటే వీర్యకణాల సంఖ్య కోట్లల్లో పెరుగుతుంది

how to increase sperm count by ayurvedic medicine

ఈరోజు మనం   ముళ్ళ గోరింట యొక్క ఉపయోగాలు తెలుసుకుందాం. ముళ్ల గోరింటలో చాలా ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ఆడవారిలో మరియు మగవారిలో   శుక్ల నష్టం జరుగుతుంది.   శుక్ల నష్టం అంటే ఆడవారిలో వైట్ డిస్చార్జ్, మగవారిలో  మూత్రంలో తెల్లటి జిగురు వంటి పదార్థం పోవడం. ఇలాంటి వాటికి ముళ్ళ గోరింట ఎలా ఉపయోగించాలో తెలుసుకుందాం. ముళ్ల గోరింట  పువ్వులు నాలుగు రంగులలో  వస్తాయి. తెలుపు,  గులాబీ రంగు, నీలం, పసుపు, ఎరుపు రంగులలో పూస్తాయి. ముళ్ళ … Read more ఈ ఆకులు తింటే వీర్యకణాల సంఖ్య కోట్లల్లో పెరుగుతుంది

error: Content is protected !!