రోజ్వాటర్లో ఇదొక్కటి కలిపి 3రోజులు రాస్తే కళ్ళకింద నల్లటి వలయాలు, వాపు, ముడతలు అన్నింటినీ శాశఱవతంగా తగ్గించుకోండి

Home Remedies For Removing Dark Circles simple remedy

కళ్ళ కింద డార్క్ సర్కిల్స్ వచ్చి ఇబ్బంది పడుతున్నారా? అయితే ఇప్పుడు చెప్పబోయే ఒక చిట్కా ప్రయత్నించి చూడండి. మంచి రిజల్ట్స్ ఉంటాయి. అసలు కంటి కింద బ్లాక్ సర్కిల్స్ ఎందుకు వస్తాయి అంటే పని ఒత్తిడి, నిద్రలేమి, శరీరానికి తగినంత నీరు తాగకపోవడం ఎక్కువగా టీవీ లేదా ల్యాప్ టాప్ , ఫోన్ చూడటం వంటివి కంటి కింద డార్క్ సర్కిల్స్ రావడానికి కారణమవుతాయి.  వీటిని తగ్గించుకోవడానికి మనం 3 స్టెప్స్ తప్పక పాటించాలి. కనీసం … Read more రోజ్వాటర్లో ఇదొక్కటి కలిపి 3రోజులు రాస్తే కళ్ళకింద నల్లటి వలయాలు, వాపు, ముడతలు అన్నింటినీ శాశఱవతంగా తగ్గించుకోండి

error: Content is protected !!