ఇలాచేస్తే 1 రోజులో మీ పులిపిర్లు, వార్ట్స్ శాశ్వతంగా రాలిపోతాయి..warts removing remedies||pulipirlu

how to remove warts on face at home naturally

పులిపిర్లు సమస్యతో చాలా మంది ఇబ్బంది పడుతుంటారు. ప్రతీ వందమందిలో కనీసం ఇరవై మందికి ఈ సమస్య ఉంటుంది. శరీరంలో ఎక్కడో ఒకచోట వస్తూ ఉంటాయి. దీనికి కారణం హ్యూమన్ ప్యాపిలోమా అనే వైరస్. వీటిని తగ్గించుకోవడానికి ఎక్కువగా సర్జరీలుచేయించుకుంటారు. సర్జరీ అంటే భయం ఉన్నవారు ఇంట్లోనే చేసుకునేలా ఈ చిట్కాలు చెబుతున్నా. పులిపిర్లు వాటికవే రాలిపోయే చిట్కాలు ఏంటో చూద్దాం. దానికోసం మనకి కావలసిన పదార్థం మన వంటింట్లోనే ఉండే ఉల్లిపాయ. ఉల్లిపాయను ముక్కలుగా తరగాలి. … Read more ఇలాచేస్తే 1 రోజులో మీ పులిపిర్లు, వార్ట్స్ శాశ్వతంగా రాలిపోతాయి..warts removing remedies||pulipirlu

error: Content is protected !!