వైరస్ వచ్చిన వారు ఈ జ్యూస్ తాగితే ఇమ్యూనిటీ విపరీతంగా పెరుగుతుంది | Dr Srinivas About Immunity

immunity boosting juice by dr srinivas

క*రోనా వైరస్ బారిన పడకుండా ఉండాలంటే  ఎటువంటి జ్యూస్లు తాగాలి. క*రోనా రోగులకు ఎలాంటి జ్యూస్లు ఇవ్వాలని అడుగుతున్నారు. ఒక విషయం చెప్తాను. బయట తెచ్చిన జ్యూస్లు తప్ప ఇంట్లో చేసుకున్న జ్యూస్లు ఏమైనా క*రోనా రానివారు కానీ, క*రోనా రోగులు కానీ తాగవచ్చు. బయట పరిశుభ్రంగా లేనటువంటి నీళ్లతో చేస్తారు.ఇంట్లో చేసినవి  తరచుగా తాగవచ్చు. అంతకంటే పండ్లు తింటే ఇంకా మంచిది.  అయితే జ్యూస్కి , పండుకి తేడా ఏంటి అని మీరు అడగవచ్చు. నమిలి … Read more వైరస్ వచ్చిన వారు ఈ జ్యూస్ తాగితే ఇమ్యూనిటీ విపరీతంగా పెరుగుతుంది | Dr Srinivas About Immunity

error: Content is protected !!