ఇవి మగవారి జీవితానికే వరం. లేడిస్ ఒక గుప్పెడు తింటే జరిగేది ఇదే

Rich Omega 3 Fatty Acid Seeds

రిచ్ ఒమేగా -3 ఫాటీ ఆసిడ్స్ ఉపయోగాలు      నెలసరికి ముందు వచ్చే కడుపునొప్పి మూడ్ స్వింగ్స్ నీరసంవంటివి  ఫ్రీ మెన్స్ట్రుల్ సిండ్రోమ్ లక్షణాలు. నెలసరికి ముందు,మోనోపాజ్ సమయంలో ఉండే లక్షణాలు తగ్గించేవి ఏమైనా ఉన్నాయా అని పరిశోధనలు చేయగా జనపనార  విత్తనాలు బాగా సహాయపడతాయని తేలింది. వీటినే హంప్ సీడ్స్ అంటారు. ఇవి ఫ్రీ మెన్స్ట్రుల్ సిండ్రోమ్ ని కంట్రోల్ చేయడంలో బాగా సహాయపడతాయి. మోనోపాజ్ సమయంలో వచ్చే ఇబ్బందులను కూడా తగ్గిస్తాయి. ఫ్రీ మెన్స్ట్రుల్ మరియు … Read more ఇవి మగవారి జీవితానికే వరం. లేడిస్ ఒక గుప్పెడు తింటే జరిగేది ఇదే

error: Content is protected !!