వణుకు వస్తుందా. ఏమి చేయలేక పోతున్నారా? అయితే ఇది మీ కోసమే. గుప్పెడు చాలు గంపెడంత బలం.

indian broad beans nutrition and benefits

చలికాలంలో చిక్కుడు కాయలు ఎక్కువగా లభిస్తుంటాయి. వీటిని చాలామంది ఇష్టంగా కూరలు, ఫ్రై గా కూడా చేసుకొని తింటుంటారు. అంతే కాకుండా ఈ గింజలను ఉడికించి చిన్న పిల్లలకు పెడుతుంటారు. అయితే ఇప్పటివరకు రుచి కోసం మాత్రమే తినే ఈ కాయలలో ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కూడా ఉన్నాయి అని చెబుతున్నారు. చిక్కుడు గింజలు దొరికినప్పుడు ఎండబెట్టుకుని సంవత్సరమంతా ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఇవి ఎంతో రుచికరంగా ఉంటాయి మరియు శరీరానికి ఎన్నో ఆరోగ్య లాభాలను కూడా అందిస్తాయి. వాటి … Read more వణుకు వస్తుందా. ఏమి చేయలేక పోతున్నారా? అయితే ఇది మీ కోసమే. గుప్పెడు చాలు గంపెడంత బలం.

error: Content is protected !!