పెళ్లయిన ఆడపిల్ల పుట్టింటి నుండి ఈ వస్తువులు అస్సలు తీసుకోకూడదు

What are the things a woman should NOT do after getting married

పుట్టిల్లు అనగానే ప్రతి ఆడపిల్లకు అది తనది అని ఒక ఒక భావన. అక్కడకు వెళ్తే ఒక మనసులో ఒక నిశ్చింత, ధైర్యం దొరుకుతాయి. అమ్మగారి ఇంటికి వెళ్ళిన ప్రతి ఆడపిల్ల అక్కడ కొత్తగా కనిపించిన వస్తువులలో తనకు కావాల్సిన వాటిని మెట్టినింటికి తీసుకు వెళుతూ ఉంటుంది. ఇది ప్రతి ఆడపిల్ల చేసేదే. అయితే అలా తీసుకువెళ్లే వస్తువులలో కొన్నింటిని ఆడపిల్లలు తెలియకుండా అత్తవారింటికి తీసుకు వెళ్లడం వలన పుట్టింటికి అటు అత్తవారింటికి కూడా మంచిది కాదని … Read more పెళ్లయిన ఆడపిల్ల పుట్టింటి నుండి ఈ వస్తువులు అస్సలు తీసుకోకూడదు

పెళ్లికళ ఎన్నేళ్లకు?? అమ్మాయిలు పెళ్లి చేసుకోవలసిన వయసెంత??

what is correct age for marriage for woman

కాలం మారేకొద్ది అన్ని మార్పులు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. అలాగే అమ్మాయిల జీవితంలో కూడా. నాటి సతీ సహగమనాలు, బాల్యవివాహల నుండి నేటి మైనర్ బాలికల హక్కులు, మహిళా సాధికారత వరకు ఎన్నో మార్పులు. అవన్నీ మహిళను, మహిళా శక్తిని సమాజంలో పటిష్టం చేస్తూనే ఉన్నాయి. అయితే ఎంతటి మహిళ అయినా ఒక వ్యక్తికి భర్త కావాల్సిందే, ఒక ఇంటికి కోడలు కావాల్సిందే. అయితే అమ్మాయి పెళ్లి విషయం లో వయసు పరంగా ఇప్పటికీ కొందరు వాదిస్తునే ఉన్నారు. … Read more పెళ్లికళ ఎన్నేళ్లకు?? అమ్మాయిలు పెళ్లి చేసుకోవలసిన వయసెంత??

error: Content is protected !!