ఒక స్పూన్ చాలు. కిడ్నీలో రాళ్ళు కరుగుతాయి.

Natural home remedies that can help you with kidney stones

కొండ పిండి కూర  లేదా మౌంట్ నాట్‌గ్రాస్ అని పిలవబడే ఈ మొక్క మన చుట్టూ ఉండే కలుపు మొక్కలు ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాము కానీ మొక్కను ఉపయోగించడం వలన శరీరంలో ముఖ్య భాగాలు ఆయన కిడ్నీలలో రాళ్ళు ఏర్పడితే ఈ మొక్క రసాన్ని తీసుకోవడం వలన నీలో రాళ్లు కరిగిపోతాయని డాక్టర్లు చెబుతున్న మాట ఈ మొక్క యొక్క శాస్త్రీయ నామం ఏర్వ లానాటా. ఆయుర్వేద ప్రకారం ఔషధ లక్షణాలు కలిగి ఉన్న ఈ మొక్క … Read more ఒక స్పూన్ చాలు. కిడ్నీలో రాళ్ళు కరుగుతాయి.

error: Content is protected !!