మూడు సార్లు తాగితే చాలు నడుం నొప్పి , మోకాళ్ల నొప్పి, ఎముకలు బలహీనతతో ఉన్నవారిని సైతం నడిచేలా చేస్తుంది

Natural Remedies for Rheumatoid Arthritis Pain Relief

   చాలా మంది నడుమునొప్పి, మోకాళ్ళ నొప్పి, మెడనొప్పి, ఎముకల బలహీనత వంటి సమస్యలతో బాధపడుతుంటారు. వయసు పెరిగేకొద్దీ సమస్యలు కూడా పెరుగుతాయి. పాలలో ఇది కలిపి తీసుకున్నట్లయితే మోకాళ్ళనొప్పి, నడుమునొప్పి , ఎముకల బలహీనత వంటి సమస్యలు అన్ని తగ్గుతాయి. పాలలో ఈ పొడిని కలుపుకుని రోజుకి ఒకసారి తీసుకుంటే చాలు. ఎండు కొబ్బరి సన్నగా తరిగిన 5 ముక్కలు తీసుకోవాలి. ఎండుకొబ్బరిలో ఐరన్ పుష్కలంగా లభిస్తుంది. ఎండుకొబ్బరి లో డైటరీ ఫైబర్ అధికంగా ఉంటుంది. … Read more మూడు సార్లు తాగితే చాలు నడుం నొప్పి , మోకాళ్ల నొప్పి, ఎముకలు బలహీనతతో ఉన్నవారిని సైతం నడిచేలా చేస్తుంది

error: Content is protected !!