కంది పొడి గూర్చి కమ్మకమ్మని విషయాలు……

real health benefits of turdal kandipodi

పప్పు, పులుసు, సాంబార్, చారు శాఖాహార వంటల్లో తప్పకుండా ఏదో ఒకటి ఉంటుంది ఇంట్లో. ఇక పండగ పబ్బం అంటే ఘుమఘుమలు తప్పనిసరి. వీటన్నింటిలోకి కందిపప్పు తప్పనిసరి. అయితే ఈ కందిపప్పును ఇలా కూరల్లానే కాకుండా దోరగా వేయించి రోట్లో వేసి దంచితే వచ్చే కమ్మని వాసన, వేడి వేడి అన్నంలో కాసింత నెయ్యి వేసుకుని దంచుకున్న పొడిని కొద్దిగా వేసి బాగా కలుపుని తింటే ఆ రుచికి బ్రహ్మ దేవుడే ఫిదా అవుతాడేమో. ఇంత రుచి … Read more కంది పొడి గూర్చి కమ్మకమ్మని విషయాలు……

error: Content is protected !!