మీ పిల్లలు గాడ్జెట్స్ ఎక్కువగా వాడుతున్నారా?? ఒక్కసారి నమ్మలేని ఈ నిజాలు చూడండి.

How You Can Prevent Gadget Addiction In Your Child

ప్రపంచం  సాంకేతికంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది దాంతో పాటు ఆర్థిక స్థాయిలు పెరుగుతున్నాయి. వాటితో పాటు మనుషుల జీవితాలు చాలా బిజీ అయిపోతున్నాయి. కారణం ఈ అబివృద్ధి చెందుతున్న ప్రపంచంలో పోటీ పడటం, ఒకరిని మించిన విజయాలు మరొకరు సాధించాలనే పట్టుదల.  జీవితంలో ఎదుగుతూ పోవడం సరైనదే అయితే, అందులోనే జీవితాలను లీనం చేసుకుని పెళ్లిళ్లు అయ్యాక పిల్లలని ఈ యాంత్రిక ప్రపంచంలో లీనం చేసి మన ప్రపంచాన్ని మానవ ప్రపంచం గా కాకుండా ఆర్థిక ప్రపంచంగా,  విలువలు … Read more మీ పిల్లలు గాడ్జెట్స్ ఎక్కువగా వాడుతున్నారా?? ఒక్కసారి నమ్మలేని ఈ నిజాలు చూడండి.

error: Content is protected !!