తల నుండి పాదాల వరకూ మూసుకున్న నరాలన్నీ తెరుచుకుంటాయి

The QUICKEST Way to Get Sciatic Leg Pain Relief

శరీరంలో గుండె నుండి రక్తాన్ని ఇతర అవయవాలకు సరఫరా చేసే రక్తనాళాలను సిరలు అంటారు. రక్తనాళాల్లో కొవ్వు గడ్డలు ఏర్పడితే  రక్తసరఫరా నిలిచిపోతుంది. దీనివలన సిరలు ఉబ్బి చర్మంపై స్పష్టంగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఈ సిరలు అనారోగ్యాలకు కారణమవుతాయి. సిరల యొక్క ప్రాథమిక లక్షణాలు ఎక్కువగా కాళ్ళపై కనిపిస్తాయి, సాధారణంగా మీ కాళ్లపై ఎక్కువగా  సిరలు ఉబ్బిపోతాయి. ఇవి పచ్చ రంగులో మెలికలు పడినట్టు కనిపిస్తుంటాయి.  ఇవి కాళ్ళలో వాపు, భారము మరియు నొప్పి కూడా కారణం … Read more తల నుండి పాదాల వరకూ మూసుకున్న నరాలన్నీ తెరుచుకుంటాయి

error: Content is protected !!