గాలిలో వేలాడే స్తంభం// పదహారు వందల ఏళ్ళ నుండి తుప్పు పట్టని ఇనుప స్తంభం

7 wonders of Lepakshi Temple the land of legends

ప్రపంచంలో ఎన్నో వింతలు ఉన్నాయి. అలాగే మన దేశంలో కూడా మ ఎన్నో వింతలు ఉన్నాయి. అందులో  రెండు వింతలు గురించి ఇప్పుడు మాట్లాడుకుందాం. గాలిలో వేలాడే స్తంభాల గురించి మీకు తెలుసా. అది కూడా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ అనంతపురంలో ఉన్న ఈ స్తంభం దేవాలయం మొత్తానికి ప్రధాన ఆకర్షణ.  16వ శతాబ్దానికి చెందిన ఈ ఆలయాన్ని  వీరభద్ర దేవాలయం, లేపాక్షి దేవాలయం అని కూడా పిలుస్తారు. ఇది భారతదేశంలోని ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని అనంతపురం జిల్లాలో లేపాక్షి అనే … Read more గాలిలో వేలాడే స్తంభం// పదహారు వందల ఏళ్ళ నుండి తుప్పు పట్టని ఇనుప స్తంభం

error: Content is protected !!