మీ శరీరంలో కొవ్వు గడ్డలు, కంతులను పూర్తిగా కరిగిచే ఆయుర్వేదిక్ టిప్

How to Cure Lipoma Naturally

లిపోమాస్ చర్మంలో ఉబ్బిన మృదువైన మరియు రబ్బరు లాంటి కొవ్వుగడ్డలు.  శరీరం యొక్క మృదు కణజాలాలపై కొవ్వు ముద్ద పెరగడం ప్రారంభించినప్పుడు లిపోమాస్ పెరుగుతాయి.  లిపోమాస్ చాలా సాధారణం మరియు సాధారణంగా శరీరం, చేతులు లేదా తొడల పై భాగాలలో కనిపిస్తాయి.  ప్రారంభంలో, అవి మృదువైన మరియు చిన్న ముద్దలుగా కనిపిస్తాయి.  ఇవి సుమారు 2 అంగుళాల వెడల్పు వరకూ పెరుగుతూ ఉంటాయి మరియు ఎటువంటి నొప్పి లేదా చికాకు కలిగించవు.  లిపోమాస్ సాధారణంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న … Read more మీ శరీరంలో కొవ్వు గడ్డలు, కంతులను పూర్తిగా కరిగిచే ఆయుర్వేదిక్ టిప్

కొవ్వు గడ్డలు తగ్గించుకోవడానికి సహజమైన ఆయుర్వేద చిట్కాలు.

శరీరంలో అక్కడక్కడా గడ్డల్లా ఉండి మనల్ని ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటాయి. మన శరీరంలో పేరుకున్న చెడ్డ కొవ్వులు ఇలా ఒక్కచోట గడ్డలుగా ఏర్పడుతుంటాయి. వీటివల్ల  నొప్పి బాధ వంటివి లేకపోయినా  బయటకు కనిపిస్తూ ఇబ్బంది పెడుతుంటాయి. అనీహీకదు ఇవి కాలంతో పాటు పెద్దవుతూ ఉంటే వాటి పరిమాణం ఆ గడ్డ వచ్చిన ప్రాంతంలో ఉన్న నరాల మీద ఒత్తిడి కలిగించి ప్రభావం చూపిస్తుంది. అందుకే  వీటిని చిన్నగా ఉన్నపుడే తగ్గించుకోవడం మంచిది. మరొక ముఖ్య విషయం ఏమిటంటే … Read more కొవ్వు గడ్డలు తగ్గించుకోవడానికి సహజమైన ఆయుర్వేద చిట్కాలు.

Scroll back to top
error: Content is protected !!