బిపి ఉన్న వాళ్ళు ఇవి మానేయాల్సిందే… లేకపోతే ముప్పు కొనితెచ్చుకున్నట్లే ..

food items we should avoid with Blood Pressure

ప్రస్తుత కాలంలో ప్రతి ఇంట్లొ బిపి పేషెంట్ లు తప్పనిసరిగా ఉంటారు. వారితో వచ్చే సమస్యలు అంతా ఇంతా కాదు. ఎపుడు కోపంగా ఉంటారో ఎపుడు ప్రశాంతంగా ఉంటారో చెప్పలేని పరిస్థితులు నెలకొంటాయి. ఇది మొత్తం ఎందువల్ల అంటే తీసుకునే ఆహారం వల్లనే అనే విషయం అందరికి తెలుసు. అయితే బిపి కంట్రోల్ లో ఉండటానికి టిఫిన్లు, భోజనం చేయగానే ఒక టాబ్లెట్ మింగేసి తమమానాన తాము తినేస్తూ ఉంటారు. దీర్ఘకాలికంగా ఎన్నేళ్ళు టాబ్లెట్స్ వాడతారు అంటే … Read more బిపి ఉన్న వాళ్ళు ఇవి మానేయాల్సిందే… లేకపోతే ముప్పు కొనితెచ్చుకున్నట్లే ..

error: Content is protected !!