1 చెంచా తినండి 80 ఏళ్ల వరకు షుగర్ కొలెస్ట్రాల్,Arthritis,గుండె,కిడ్నీలో వచ్చే రోగాలన్నీ తగ్గిపోతాయి

magic healthy drink powder for all deceases

ఆయుర్వేదం పురాతన కాలంనుండి మన వైద్య విధానంలో  పేరెన్నికగన్నది. ఆయుర్వేద మందులలో ఏముంటాయో అందరికీ తెలసినవే. మన చుట్టూ ఉండే ఆకులు కొమ్ణలనుండి సేకరించి ఔషధాలు వైద్యం కోసం ఉపయోగించేవారు. వీటిగురించి చదువు వచ్చిన వారైనా, చదువురాని వారైనా త్వరగా అర్థం చేసుకోగలరు. కానీ నేటి ఇంగ్లీషు మందుల గురించి కనీస అవగాహన సాధారణ ప్రజలలో లేదు. అందుకే అప్పట్లో అందరూ ఆయుర్వేద మందులను వాడేవారు. అలాగే ఎక్కువ కాలం జీవించేవారు. ఇప్పటి మందులను ప్రభావం లేకపోతే … Read more 1 చెంచా తినండి 80 ఏళ్ల వరకు షుగర్ కొలెస్ట్రాల్,Arthritis,గుండె,కిడ్నీలో వచ్చే రోగాలన్నీ తగ్గిపోతాయి

error: Content is protected !!