ఇలా చేస్తే ఎంతటి భరించలేని తలనొప్పి,సైనస్,మైగ్రేన్ 2 నిమిషాల్లో తగ్గిపోతుంది|Headache Home Remedies

Headache Home Remedies with lemon

ఒక్కోసారి తలనొప్పి ఇబ్బందిపెడుతుంది. అది డీహైడ్రేషన్, లేదా నిద్రలేమి, కంటి సమస్యలు ఇంకా ఏ ఇతర ఆరోగ్యసమస్యలైనా కారణం కావచ్చు. అవికాకుండా  ఖచ్చితమైన కారణం లేకుండా వచ్చే తలనొప్పి,  సైనస్, మైగ్రేన్ నొప్పి వలన వీపరీతంగా.నొప్పి ఉంటుంది. తలనొప్పి రాగానే అందరూ టాబ్లెట్స్ వేసుకుంటారు.వాటివలన సదుష్ప్రభవాలు రావచ్చు. అందుకే ఇంటి చిట్కాలు ప్రయత్నాంచొచ్చు. దీనిని మిరియాలు ప్రభాళహవవంతంగా  ఆపవచ్చు.  మిరియాలలో క్యాప్సైసిన్ అనే రసాయనం ఉంది. దీని ఘాటు వలన ముక్కు రంధ్రాలు సక్రమంగా పనిచేసి శ్వాస … Read more ఇలా చేస్తే ఎంతటి భరించలేని తలనొప్పి,సైనస్,మైగ్రేన్ 2 నిమిషాల్లో తగ్గిపోతుంది|Headache Home Remedies

error: Content is protected !!