లక్షలుఖర్చు పెట్టినా నయం కానీ రోగాలను నయం చేసే ఈ మొక్క కనిపిస్తే అసలు వదలకండి

mulla gorinta flowers health benefits

ముళ్ళ గోరింట ఈ పూలు చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి. ఈ మొక్కలను ఇంటి ముందు అందానికి  పెంచుకుంటారు. ఆడపిల్లలు పూలు తలలో పెట్టుకుంటారు. ఈ పూలు చాలా అందంగా  చలికాలంలో ఎక్కువగా  వస్తాయి. ఈ మొక్కలు అందానికే కాకుండా చాలా ఔషధ గుణాలు కూడా కలిగి ఉంటాయి.ముళ్ల గోరింటలో చాలా ఆరోగ్య రహస్యాలు దాగి  ఉన్నాయి.  ముళ్ళ గోరింట తెలుపు, ఎరుపు, పసుపు, నీలం రంగు పువ్వులను కలిగి ఉంటాయి. గోరింట వేర్లతో  పళ్ళు  తోమడం వల్ల … Read more లక్షలుఖర్చు పెట్టినా నయం కానీ రోగాలను నయం చేసే ఈ మొక్క కనిపిస్తే అసలు వదలకండి

error: Content is protected !!