మా ఇంట్లో ఎవరికైనా నరదృష్టి కను దృష్టి తగిలితే నేను చేసేది ఇదే. 100% పనిచేస్తుంది

Nara Disti Nivarana Tips Nara Disti Kanu Disti

దేవుడు ఉన్నాడని నమ్మినట్టే దెయ్యాన్ని కూడా నమ్మాలి. అలాగే పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఉన్నట్టే నెగిటివ్ ఎనర్జీ కూడా ఉంటుంది. చిన్న పిల్లలకి దిష్టి తగిలిందని అంటుంటారు. అంటే చాలా మంది చిన్న పిల్లలను చూసి అసూయ లేదా ఈర్ష్యతో ఉన్నప్పుడు పిల్లలకు అనారోగ్యం చేయడం, ఏడవడం, ఇబ్బంది పడటం వంటి లక్షణాలు చూస్తూ ఉంటాం. అలాంటప్పుడు మన పెద్ద వాళ్ళు అనేక రకాల చిట్కాలు చేసి వారిని మామూలు చేస్తుంటారు. అలాగే పెద్ద వారికి కూడా ఇలాంటి … Read more మా ఇంట్లో ఎవరికైనా నరదృష్టి కను దృష్టి తగిలితే నేను చేసేది ఇదే. 100% పనిచేస్తుంది

error: Content is protected !!