మండే ఎండలో వేడెక్కిన బాడీని చల్లబరిచే ప్రోబయోటిక్ కటోర డ్రింక్

Natural Body Coolant Dehydration Urine Infections

కటోరా అనేది ఒక చెట్టు నుండి ఉత్పత్తి అయ్యే జిగురు. ట్రగాకాంత్ ఇది ముళ్లతో కూడిన మరియు తక్కువ ఎత్తు పెరిగే పొద.  ఇది ఎక్కువగా మధ్యప్రాచ్యంలోని పర్వత ప్రాంతాలలో కనిపిస్తుంది.  ఇరాన్ ఈ  గమ్‌ను అత్యధికంగా ఉత్పత్తి చేస్తుంది, దీనిని హిందీలో గోండ్ కతీరా, గోంద్ కటోరా అని కూడా పిలుస్తారు.  ఈ గమ్ వాసన లేనిది, రుచి లేనిది మరియు నీటిలో కరిగే మిశ్రమ. మొక్క నుండి పొందిన తరువాత ఈ జిగురు ఎండబెట్టబడుతుంది.  … Read more మండే ఎండలో వేడెక్కిన బాడీని చల్లబరిచే ప్రోబయోటిక్ కటోర డ్రింక్

error: Content is protected !!