ఇలా చేస్తే మెడ నొప్పి, అన్నీ నొప్పులు వెంటనే తగ్గిపోతాయి

How to Treat Severe Neck Pain

  మెడ చాలా మందికి సర్వ సాధారణమైన సమస్య. మెడ నొప్పి వలన మనిషి ఏ పనులను చేసుకోలేని స్థితికి వచ్చేస్తారు. అసలు మెడ నొప్పి ఎందుకు వస్తుంది అంటే మన వెన్నెముకలో వెన్నె పూస చాలా సున్నితంగా ఉంటుంది. వెన్నె పూస కి ఏదైనా డామేజ్ జరగడం వలన మెడనొప్పి, నడుము నొప్పి వంటి సమస్యలు వస్తాయి. వెన్నెముక మెదడు నుండి శరీరం యొక్క ఇతర భాగాలకు నరాలను కలిపి ఉంటుంది. ప్రతి భాగానికి ఒక … Read more ఇలా చేస్తే మెడ నొప్పి, అన్నీ నొప్పులు వెంటనే తగ్గిపోతాయి

error: Content is protected !!