నూనె ఎంత డిగ్రీలు వరకూ వేడిచేస్తే ఆరోగ్యం..

Is it good to use Reused Cooking Oil Dr Manthena Satyanarayana Raju

భారతీయ వంటకు నూనె చాలా అవసరం.  పకోడాలు వంటివి వేయించడం నుండి అవసరమైన భారతీయ వంటలు వరకు ప్రతిదానికీ నూనె వాడుతుంటారు. నూనె పదార్థాలు రుచిని పెంచడానికి లేదా ఆహారానికి ఒక నిర్దిష్ట ఆకృతిని ఇవ్వడానికి చాలా రకాలుగా ఉపయోగిస్తారు.  చాలామంది నూనె వ్యర్థాలను తగ్గించడానికి ఒకే నూనెను మళ్లీ మళ్లీ ఉపయోగిస్తారు.    భారతీయ గృహాల్లో నూనె చాలా తరచుగా ఉపయోగించబడుతోంది కాబట్టి, దాని వృధా కాకుండా ఉండటానికి చాలా మంది దీనిని తిరిగి ఉపయోగిస్తున్నారు. పెద్దహోటల్లో … Read more నూనె ఎంత డిగ్రీలు వరకూ వేడిచేస్తే ఆరోగ్యం..

error: Content is protected !!