ఈ నూనె మీ బొడ్డులో వేస్తే భయంకరమైన 40 వ్యాధులు శాశ్వతంగా మాయం

ayurveda navel oiling massage benefits

నాభిలో  ఈ ఒక్కటి వేసి మసాజ్ చేస్తే చాలు 50 సంవత్సరాల వయసులో కూడా 20 సంవత్సరాల వారిలా కనిపిస్తారు. ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఆరోగ్యంగా జీవించడం అంటే ఒక పెద్ద సవాల్ అని చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే బయటకు వెళితే కాలుష్యం తాగేనీరు కాలుష్యం, చెడు వాసనలు, అనేక రకాల వైరస్లు మన  మీద దాడి చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటున్నాయి. అలాగే   లైఫ్ స్టైల్, ఉద్యోగం,  బిజీ లైఫ్  వల్ల  కూడా అనారోగ్యాలు వస్తున్నాయి. కొంతమందికి 25 … Read more ఈ నూనె మీ బొడ్డులో వేస్తే భయంకరమైన 40 వ్యాధులు శాశ్వతంగా మాయం

error: Content is protected !!