ఇండియా ఒలంపిక్స్లో ఎక్కువగా ఎందుకు గెలవడం లేదు

5 Reasons Why India Doesn't Win Olympic Medals

ఇండియా ఒలంపిక్స్ లో 1900వ సంవత్సరంలో చేరింది. అప్పటి నుండి ఇప్పటి టోక్యో ఒలంపిక్స్ వరకు 121 ఒలంపిక్స్ క్రీడల్లో కేవలం 30 మాత్రమే పతకాలను సాధించింది. ఆ 30లో గ్రూప్ టీమైన హాకీని మినహాయిస్తే మనకి వచ్చిన బంగారు పతకాలు కేవలం ఒకే ఒకటి. మన పొరుగు దేశమైన చైనాకి లండన్ ఒలింపిక్స్ లో 91  పతకాలు వచ్చాయి.  ఆ 91లో 38 గోల్డ్ పతకాలే ఉన్నాయి. చాలా  పేద దేశమైన కెన్యా గెలిచిన పతకాలు … Read more ఇండియా ఒలంపిక్స్లో ఎక్కువగా ఎందుకు గెలవడం లేదు

error: Content is protected !!