ఉల్లి తొక్కలు పారేస్తున్నారా. ఒకసారి ఇది చూడండి. ఇంకెప్పుడు పారెయరు

oninon peel oil for hair growth

ఉల్లి ఆరోగ్యానికి తల్లి వంటిది అని చెబుతూ ఉంటారు. ఉల్లిని రకరకాల వంటల్లో రుచి మరియు గ్రేవీ కోసం వాడతారు. అలాగే ఉల్లి తొక్కలను మాత్రం బయట పారేస్తూ ఉంటారు. కానీ వీటితో ఎన్నో ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. అందులో ఒకటి జుట్టు రాలే సమస్యను నివారించడంలో ఉల్లి తొక్కలు చాలా బాగా పనిచేస్తాయి. దాని కోసం మనం ఉల్లి తొక్కలను సేకరించి పెట్టుకోవాలి. వాటిని ఒకసారి నీటిలో కడిగి తర్వాత స్టవ్ మీద ఒక గిన్నె పెట్టి … Read more ఉల్లి తొక్కలు పారేస్తున్నారా. ఒకసారి ఇది చూడండి. ఇంకెప్పుడు పారెయరు

error: Content is protected !!