ఏళ్ల తరబడి వేధిస్తున్న రోగాలను కూడా మూలాలతో సహా మటుమాయం చేసే పంచకర్మ వైద్యం, దాని ప్రయోజనాలు!!

Learn Everything about Panchakarma

సృష్టి లాగే శరీరం కూడా అద్బుతమైనది. కానీ మనిషి చేస్తున్న తప్పులు అన్ని కలిసి అద్భుతమైన శరీరాన్ని అనారోగ్యం బారిన పడేలా చేస్తున్నాయి. ఈ సృష్టి ప్రకృతితో ఎలా అనుసంధానమై ఉంటుందో మనిషి శరీరం కూడా పంచభూతాలతో అనుసంధానమై శరీరంలో ఇమిడి ఉంటుంది. అనారోగ్యం పాలైన శరీరాన్ని తిరిగి స్వస్థత చేకూర్చేందుకు ప్రాచీన ఆయుర్వేదంలో పేర్కొన్న పంచకర్మ గొప్ప వైద్యం. ఎంతో అనుభవం పొందిన వైద్యులు మాత్రమే చేసే ఈ పంచకర్మ శరీరంలో ఉన్న రోగలన్నింటిని మూలాలతో … Read more ఏళ్ల తరబడి వేధిస్తున్న రోగాలను కూడా మూలాలతో సహా మటుమాయం చేసే పంచకర్మ వైద్యం, దాని ప్రయోజనాలు!!

error: Content is protected !!