5 నిమిషాల్లో బ్లాక్ హెడ్స్ వైట్ హెడ్స్ పోయి ముఖం తెల్లగా తయారవుతుంది

homemade peel off mask for blackheads

  ప్రస్తుతం అందరికీ బ్లాక్ హెడ్స్ వైట్ హెడ్స్ సమస్య బాగా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది పెద్దవారికి అని కాకుండా చిన్న పిల్లల్లో కూడా ఈ సమస్య ఉంటుంది. ఆడ మగ తేడా కూడా లేకుండా అందరికీ బ్లాక్ హెడ్స్, వైట్ హెడ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. బ్లాక్ అండ్ వైట్ హెడ్స్ ను పోగొట్టడానికి ఈ చిట్కా ట్రై చేయండి.  ఒక గిన్నె తీసుకుని ఒక స్పూన్ బియ్యప్పిండి వేసుకోవాలి. దీనిలో అరచెంచా కాఫీ పౌడర్ వేసుకోవాలి. … Read more 5 నిమిషాల్లో బ్లాక్ హెడ్స్ వైట్ హెడ్స్ పోయి ముఖం తెల్లగా తయారవుతుంది

error: Content is protected !!