ఒకే ఒక్కసారి ఇలా చేయండి చాలు. మీ జుట్టు స్మూత్గా, స్ట్రైట్ గా మారుతుంది.

how to get straight hair naturally permanently

ప్రతి స్త్రీ కి జుట్టు పొడవుగా మృదువుగా మెరుస్తూ ఉండాలని కోరిక ఉంటుంది. అయితే చాలామంది జుట్టు చూస్తే గడ్డిలా ఎండిపోయినట్టు ఉండడంతోపాటు కొంతమంది జుట్టు ఉంగరాలు తిరిగి, జీవం కోల్పోయినట్లు ఉంటుంది. జుట్టు సాఫ్ట్ గా, షైనీగా చేయడానికి మన ఇంట్లో ఉండే కొన్ని పదార్థాలతో ఒక చిట్కా తయారు చేసుకోవచ్చు. దాని కోసం మనం ఒక కొబ్బరికాయను తీసుకోవాలి. చిన్న ముక్కలుగా తరిగిన కొబ్బరి ముక్కలను కొద్దిగా బియ్యం కడిగిన నీటితో లేదా మామూలు … Read more ఒకే ఒక్కసారి ఇలా చేయండి చాలు. మీ జుట్టు స్మూత్గా, స్ట్రైట్ గా మారుతుంది.

20 నిమిషాల్లో మీ జుట్టు ని స్ట్రైట్నింగ్ చేసేస్తుంది చిట్కా

Permanent Hair Straightening Naturaly

జుట్టు స్మూత్ గా, స్ట్రైట్ గా ఉండాలని చాలా మంది కోరుకుంటారు. కాని కొంత మందికి ఉంగరాల జుట్టు ఉంటుంది. మరికొంతమందికి జడ వేయడం వలన లేదా ముడి వేయడం వల్ల జుట్టు వంకర్లు తిరిగి ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు చాలామంది వేడి చేయడం ద్వారా అంటే స్ట్రైట్నింగ్ మిషన్లు ఉపయోగించడం ద్వారా పార్టీలకు, ఫంక్షన్లకు వెళ్ళేటప్పుడు జుట్టును స్ట్రైట్నింగ్ చేస్తారు. దీనివలన దీర్ఘకాలంలో మన జుట్టు దెబ్బతిని జుట్టు పగలడం, చివర్లు చిట్లిపోవడం,  రాలిపోవడం వంటి సమస్యలు … Read more 20 నిమిషాల్లో మీ జుట్టు ని స్ట్రైట్నింగ్ చేసేస్తుంది చిట్కా

error: Content is protected !!