ఒకే ఒక్క బీరకాయ తీసుకుంటే చాలు… జుట్టు నుండి ఒక్క వెంట్రుక కూడా రాలదు… ఒక్కొక్క వెంట్రుక దగ్గర మూడు వంతుల జుట్టు వస్తుంది.

Permanent Solution For Hair Fall

              జుట్టు రాలిపోవడం అనే సమస్య నుంచి ప్రస్తుత కాలంలో అనేకమంది బాధపడుతున్నారు. ముఖ్యంగా స్త్రీలు వారికి జుట్టు అందాన్నిస్తుంది. మరియు అపురూపంగా చూసుకుంటూ ఉంటారు. ఈ జుట్టు రాలిపోవడం వలన వాళ్లు బయటికి వెళ్లడానికి కూడా చాలా ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవుతారు. ఇలా జుట్టు రాలిపోవడానికి ముఖ్యంగా రెండు కారణాలు ఉన్నాయి అవి.. 1. పోషకాహార లోపం. వీళ్ళు తీసుకునే ఆహారంలో పోషకాలు లేకపోవడం వలన మరియు  … Read more ఒకే ఒక్క బీరకాయ తీసుకుంటే చాలు… జుట్టు నుండి ఒక్క వెంట్రుక కూడా రాలదు… ఒక్కొక్క వెంట్రుక దగ్గర మూడు వంతుల జుట్టు వస్తుంది.

error: Content is protected !!