మరోసారి మహిళ కడుపులో మహా అద్భుతం బ్రహ్మంగారు చెప్పినట్టే జరుగుతుంది

miracle happened as per pothuluru veerabrahmendra swamy

స్త్రీలకు ఒకరు లేదా ఇద్దరు పిల్లలను జన్మనివ్వడం చాలా కష్టమైన పని. అమ్మ అంటే 9 నెలలు ఒక బిడ్డను మోసి కనీ సమయంలో ఎంతో బాధను అనుభవిస్తుంది. బిడ్డకు జన్మనివ్వడం అనేది ఏ తల్లికైనా సంతోషకరమైన అనుభూతి.  స్త్రీలు కవలలు లేదా ముగ్గురు పిల్లలకు జన్మనివ్వడం మీరు చాలాసార్లు విని ఉంటారు.  అయితే ఒక మహిళ ఒకేసారి 10 మంది పిల్లలకు జన్మనిచ్చిన విషయం విన్నారా?  ఒక దక్షిణాఫ్రికా మహిళ ఒక కొత్త ప్రపంచ రికార్డులో … Read more మరోసారి మహిళ కడుపులో మహా అద్భుతం బ్రహ్మంగారు చెప్పినట్టే జరుగుతుంది

2020 నుండి 2060 వరకు బ్రహ్మంగారు చెప్పినవి ఇవే

veera brahmendra swamy kalagnanam 2022

ఎంతోమంది సిద్ధపురుషులు, యోగులు, మునులు మన భారతదేశంలో ఉండేవారు వీరికి ఎన్నో దివ్య శక్తులు ఉంటాయని నమ్ముతారు. కొంతమంది సిద్ధులు భవిష్యత్తులో ఏం జరగబోతుందో చెబుతూ ఉండేవారు. అందులో వీరబ్రహ్మేంద్రస్వామి ముఖ్యంగా 2000 సంవత్సరం తరువాత ఏం జరగబోతుందో చెప్పారు. అందులో కొన్ని సంఘటనలు నిజంగా అవడంతో వీరబ్రహ్మేంద్రస్వామి చెప్పినవన్నీ జరుగుతాయని ప్రజలు నమ్ముతారు. వీరబ్రహ్మేంద్రస్వామి చెప్పిన వాటిలో నిజమైన కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం.  నీటితో దీపాలు వెలిగిస్తారు అని అన్నారు అంటే నీటితో విద్యుత్ శక్తి … Read more 2020 నుండి 2060 వరకు బ్రహ్మంగారు చెప్పినవి ఇవే

error: Content is protected !!