ఇలాచేస్తే 1 రోజులో మీ పులిపిర్లు, వార్ట్స్ శాశ్వతంగా రాలిపోతాయి..warts removing remedies||pulipirlu

how to remove warts on face at home naturally

పులిపిర్లు సమస్యతో చాలా మంది ఇబ్బంది పడుతుంటారు. ప్రతీ వందమందిలో కనీసం ఇరవై మందికి ఈ సమస్య ఉంటుంది. శరీరంలో ఎక్కడో ఒకచోట వస్తూ ఉంటాయి. దీనికి కారణం హ్యూమన్ ప్యాపిలోమా అనే వైరస్. వీటిని తగ్గించుకోవడానికి ఎక్కువగా సర్జరీలుచేయించుకుంటారు. సర్జరీ అంటే భయం ఉన్నవారు ఇంట్లోనే చేసుకునేలా ఈ చిట్కాలు చెబుతున్నా. పులిపిర్లు వాటికవే రాలిపోయే చిట్కాలు ఏంటో చూద్దాం. దానికోసం మనకి కావలసిన పదార్థం మన వంటింట్లోనే ఉండే ఉల్లిపాయ. ఉల్లిపాయను ముక్కలుగా తరగాలి. … Read more ఇలాచేస్తే 1 రోజులో మీ పులిపిర్లు, వార్ట్స్ శాశ్వతంగా రాలిపోతాయి..warts removing remedies||pulipirlu

పులిపిర్లని ఇలా రాలగొట్టేద్దామా….

how-to-remove-warts-skin-tags-pulipirlu-naturally

అందమైన మొహం ను చిరాకు పెట్టేలా మెడ భాగంలో పులిపిర్లు ఉంటే చాలా ఇబ్బంది కరంగా అనిపిస్తుంది.కేవలం మెడ మాత్రమే కాదు ముఖం, చేతులు, పాదాలు, నడుము ఇలా చాలా చోట్ల ఈ పులిపిర్లు వస్తుంటాయి. వీటివల్ల నొప్పి బాధ ఏమి లేకపోయినా చెప్పలేనంత చిరాకుని కలిగిస్తాయి. అసలు పులిపిర్లు ఎందుకొస్తాయి?? శరీరంలో చెమట ఎక్కువగా ఉత్పత్తి అయ్యే ప్రాంతాల్లో శుభ్రత లేకపోవడం వల్ల హ్యూమన్ పాపిలోమా అనే వైరస్ ఉత్పత్తి అవుతుంది. ఈ వైరస్ వల్ల … Read more పులిపిర్లని ఇలా రాలగొట్టేద్దామా….

error: Content is protected !!