గుమ్మడి కాయ వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

10 Health Benefits of Pumpkin

మన శరీరం కోటానుకోట్ల కణాల సముదాయం.  కణం అంటే కంటికి కనిపించనంత  చిన్నగా మైక్రోస్కోప్ లో మాత్రమే కనిపిస్తుంది. కోట్ల   కణాలు ఒకదాని పక్కన 1  చేరి సముదాయంగా  ఏర్పడితే ఒక అవయవం ఏర్పడుతుంది. అవయవాలు ఒకదాని పక్కన ఒకటి చేరితే శరీరం  ఏర్పాటు అవుతుంది. శరీరం మొత్తం కోటను కోట్ల సముదాయం.ఒక కణం నుండి శరీరం మొత్తం ఏర్పడుతుంది. ఒక కణం నుండి విభజన జరిగి జీవం ఏర్పడుతుంది. తల్లి అండం యొక్క కణంతో,వీర్య కణంతో … Read more గుమ్మడి కాయ వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

error: Content is protected !!