ఈ ఆకు రహస్యం తెలిస్తే అబ్బాయిలు అసలు వదలరు

Peepal Leaves Medicinal Values

హిందూమతం, జైనమతం మరియు బౌద్ధమతంలో రావి  చెట్టు (‘బోధి చెట్టు’ అని ప్రసిద్ది చెందింది) పవిత్రమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది.  భారతదేశంలోని ఈ స్థానిక ఆకురాల్చే చెట్టు క్రింద గౌతమ బుద్ధుడు జ్ఞానోదయం పొందాడు. ఈ చెట్టు విశ్వం యొక్క అంతులేని విస్తీర్ణానికి చిహ్నం – నిజానికి, ఇది భారత ఉపఖండం అంతటా, ముఖ్యంగా హిందువులు, జైనులు మరియు బౌద్ధులలో జీవన వృక్షంగా గౌరవించబడుతుంది.  శాస్త్రీయ కోణంలో కూడా రావి నిజమైన ‘ట్రీ ఆఫ్ లైఫ్’.  ఇతర చెట్లలా కాకుండా, … Read more ఈ ఆకు రహస్యం తెలిస్తే అబ్బాయిలు అసలు వదలరు

error: Content is protected !!