వీటితో ఇలాచేస్తే జన్మ లో ఎలుకలు మీ ఇంట్లోకి రావు

8 home remedies to get rid of rats

ఎలుకలు అంటే భయపడనివారంటూ ఎవరూ ఉండరు. మనల్ని ఏం చేయకపోయినా అవి ఇంట్లో ఉంటే చాలా భయపడుతుంటారు. ఎందుకంటే ఏమైనా చేస్తాయని కాదు ఇంట్లో అన్ని వస్తువులను పాడుచేస్తూ ఉంటాయి.  అవి  వస్తువులను పాడు చేయడానికి కారణం ఏంటో తెలుసా! మనిషి గోర్లు పెరిగే విధంగా  ఎలుకలకు పళ్ళు పెరుగుతాయి.  మనం గోర్లు ఎదిగితే  కట్ చేసుకుంటాం. కానీ అవి పళ్ళు ఎదిగితే కట్ చేసుకోలేవు.  అందుకే ఎలుకలు అన్నిటినీ కొరికి పళ్ళు అరగదీసుకుంటాయి. ఎలుకలను  తరిమేయడానికి  … Read more వీటితో ఇలాచేస్తే జన్మ లో ఎలుకలు మీ ఇంట్లోకి రావు

error: Content is protected !!