ఆగకుండా బాధించే ఎక్కిళ్ళను అయినా చిటికెలో తగ్గించే చిట్కాలు

HOME REMEDIES FOR HICCUP PROBLEM

రోజువారీ పనిలో ఉన్నపుడో అసందర్భంగానో అకస్మాత్తుగా గొంతును ఒక పట్టాన నిలువనీయకుండా ఇబ్బంది పెట్టేవి ఎక్కిళ్ళు. ఈ ఎక్కిళ్ళు రాగానే పెద్ధోళ్ళు అంటుంటారు ఎవరో తల్చుకుంటున్నారు అని. ఎవరో తల్చుకోవడం మాట దేవుడెరుగు కానీ గొంతు నుండి శ్వాసకు తరువాత ఊపిరి తిత్తులు, అటు నుండి గుండె ఇవన్నీ కూడా ఈ ఎక్కిళ్ళ వల్ల ప్రభావితమవుతాయి, ఇబ్బంది పడతాయి.  ఊరితిత్తులు ఫ్రీనిక్ అనే నాడి,  వేగస్ అనే నాడి, హైపోథాలమస్ అనే మెదడు భాగం, గొంతుకు సంబందించిన … Read more ఆగకుండా బాధించే ఎక్కిళ్ళను అయినా చిటికెలో తగ్గించే చిట్కాలు

error: Content is protected !!