దుంప కూరల్లో రహస్యం మీలో ఎంతమందికి ఎంతవరకు తెలుసు??

6 Root vegetables and its benefits

దుంప కూరల మీద చాలా అపోహలు ఉన్నాయి ప్రజల్లో. వీటిని తీసుకోవడం వల్ల ఆరోగ్యానికి నష్టమని, వీటిలో ఉండే పోయాహకాల స్థాయి గూర్చి, పిండి పదార్థాల గూర్చి ఇలా బోలెడు అపోహలు ఉన్నాయి. అయితే వాటన్నిటినీ ఒక్కసారి ప్రస్తావించి నిజానిజాలు తెలుసుకుంటే మనం దుంపకూరలు తినడంలో  ఒక కచ్చితమైన అభిప్రాయానికి రావచ్చు కాబట్టి  దుంప కూరల గూర్చి కొన్ని అపోహాలు, నిజానిజాలు ఒకసారి చూద్దాం మరి. ◆ షుగర్ వ్యాధిని పెంచుతాయి అనేది ఒక అపోహ:  వరి, … Read more దుంప కూరల్లో రహస్యం మీలో ఎంతమందికి ఎంతవరకు తెలుసు??

error: Content is protected !!