ఇంట్లోనే 2000 విలువచేసే రోజ్ క్రీం 10రూపాయలకే తయారు చేసుకోండి. మచ్చ లేని చర్మం మీ సొంతమవుతుంది

Get pink white glowy shiny youthful and spotless skin Naturally

ముఖంపై బ్లాకనెస్ తగ్గి ముఖం గ్లాసీగా ఉండడానికి వాడే రోజ్ క్రీము బయట రెండు వేల రూపాయలు పైన ఉంటుంది. కానీ కేవలం రెండు గులాబీ పూలతో ఈ క్రీం ఇంట్లో తయారు చేసుకోవచ్చు. దాని కోసం మనం తీసుకోవాల్సినవి రెండు గులాబీ పువ్వులు. వాటి రేకులను ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లో వేసుకోవాలి. దీంట్లో తగినంత పాలు వేసుకొని మెత్తగా పేస్ట్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఈ పేస్ట్ను ఒక గుడ్డ లేదా స్ట్రెయినర్తో  వడకట్టి గులాబీ పాల … Read more ఇంట్లోనే 2000 విలువచేసే రోజ్ క్రీం 10రూపాయలకే తయారు చేసుకోండి. మచ్చ లేని చర్మం మీ సొంతమవుతుంది

error: Content is protected !!