సర్వ రోగ నివారిణి శీతాంశు రసం ను ఎలా ఉపయోగించాలో తెలుసా??

health benefits of sitanshu rasa tablets

 జబ్బు లేని మనిషంటూ ఈ కాలంలో కనిపించడం లేదు. జబ్బులు కామన్ అయిపోయాయి. ప్రతి ఒక్కరికి కనీసం ఏదో ఒక సమస్య, అది తాత్కాలికమో, దీర్ఘకాలికమో మొత్తానికి తోకలాగా ఏదో ఒక సమస్య వెంటే ఉంటుంది. అయితే జబ్బుకు తగ్గ మందు వెతుక్కుని వేసుకుని తగ్గించుకోవడం అందరూ చేసే పనే. కానీ ఎన్ని  జబ్బులు వచ్చినా అన్నిటిని పారద్రోలే ఔషధం ఒకటి ఉంది. అదే శీతాంశు రసం.  ఎలాంటి జబ్బు వచ్చినా తరిమికొట్టగల శీతాంశురసం ను ఎలా … Read more సర్వ రోగ నివారిణి శీతాంశు రసం ను ఎలా ఉపయోగించాలో తెలుసా??

error: Content is protected !!