బంగారం కంటే విలువైన ఈ మొక్క గురించి తెలిస్తే అసలు వదిలిపెట్టరు

Facts About Shankha Pushpam

శంఖుపుష్పం నీలిరంగుఈ పుష్పం అందమైన దాని వర్ణంలో ఎన్నో ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. ఈ ఔషధ మొక్క టానిన్లు మరియు గ్లూకోజ్ కలిగి ఉంటుంది. ఇది బ్రెయిన్ టానిక్‌గా సాంప్రదాయ వైద్య వ్యవస్థలలో విస్తృతంగా ఉపయోగించబడుతుంది. ఆయుర్వేదంలో పవిత్రమైన లేదా వైద్యానికి పనిచేసే మొక్క శంఖుపుష్పం. సాధారణంగా బటర్ ప్లై పీ, బ్లూ బఠానీ, కార్డోఫాన్ బఠానీ మరియు ఆసియా పావురం రెక్కలు అని ఈ మొక్కను పిలుస్తారు, ఇది ఫ్యాబేసి కుటుంబానికి చెందిన మొక్క .   ఈ … Read more బంగారం కంటే విలువైన ఈ మొక్క గురించి తెలిస్తే అసలు వదిలిపెట్టరు

error: Content is protected !!