ఇది రాస్తే ఒక్కరోజులో పులిపిర్లు ఎలా రాలిపోతున్నాయో చూడండి

Home remedies for skin tag removal

ఇంట్లోనే ఉండే పదార్థాలతో ఇప్పుడు చెప్పబోయే చిట్కా ముఖంపై, మెడపై ఇతర శరీర భాగాలపై వచ్చే వార్ట్స్ను అంటే పులిపిర్లను తొలగించడంలో చాలా బాగా సహాయపడుతాయి. అసలు పులిపిర్లు ఎందుకు వస్తాయి అంటే ఒక రకమైన వైరస్ వ్యాపించడం వలన పులిపిర్లు ఏర్పడతాయి. ఇది సర్వసాధారణం అయితే చాలామందికి ఇవి ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. యుక్తవయసులో ఈ పులిపిర్లు ఎక్కువగా వస్తాయి. వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిన ప్రతివారిలోనూ ఈ పులిపిర్లు రావాల్సిన అవసరం … Read more ఇది రాస్తే ఒక్కరోజులో పులిపిర్లు ఎలా రాలిపోతున్నాయో చూడండి

error: Content is protected !!