దీని నిర్లక్ష్యం చేస్తే మీ జీవితం అస్తవ్యస్తం

importance of sleep in life

మనిషి రోజును  ప్రభావితం చేసేది అతని మానసిక స్థితి. మానసికంగా దృఢంగా ఉంటే ఏ పనిని అయినా హుషారుగా మొదలుపెట్టి ఎంత కష్టమైనా సాధించుకోగలుగుతారు. అలాంటి మానసిక స్థితిని 90% మనకు అందించేది చక్కని నిద్ర. మరి ఈ కాలంలో అటువంటి నిద్ర అందరూ పాటిస్తున్నారా అని చూసుకుంటే ఎన్నో ప్రశ్నార్థకాలు. కారణం ఏమిటని విశ్లేషించుకుంటే నేటి వేగవంతమైన జీవితం దోషిలా నిలబడుతుంది.  అసలు  జీవితంలో నిద్రకున్న ప్రాముఖ్యం ఏంటని పరిశీలిస్తే.  రోజు రాత్రి పగలుగా విభజించబడ్డది … Read more దీని నిర్లక్ష్యం చేస్తే మీ జీవితం అస్తవ్యస్తం

error: Content is protected !!