కరరోనా వచ్చినా చావకుండా బ్రతికి ఉండాలంటే రోజుకు ఒకసారి ఇది తీసుకుంటే 100 ఏళ్ళు వచ్చినా షుగర్, బిపి రాకుండా ఉంటాయి

amazing health benefits of Spirulina

ఇప్పుడు ఈ భూమ్మీద అత్యంత పోషక పదార్ధాలు ఉన్న ఒక పదార్థం గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం. ఇది తల్లిపాల తర్వాత అంతే పోషకపదార్థాలను కలిగి ఉండే అత్యంత ముఖ్యమైన పదార్థం.  అదేమిటంటే స్పిరులినా అంటే  ఇది ఒక నాచు జాతి మొక్క. కొన్ని నాచు జాతి మొక్కల్లో పోషక పదార్ధాలు పుష్కలంగా వుంటాయి. అటువంటి ఔషధగుణాలున్న నాచు జాతి మొక్కలలో ఇది ఒకటి. సముద్రపు ఉప్పు నీటిలో ఈ మొక్క పెరుగుతుంది. ఇది సయోనా బ్యాక్టీరియా జాతికి చెందినది.  … Read more కరరోనా వచ్చినా చావకుండా బ్రతికి ఉండాలంటే రోజుకు ఒకసారి ఇది తీసుకుంటే 100 ఏళ్ళు వచ్చినా షుగర్, బిపి రాకుండా ఉంటాయి

error: Content is protected !!