మధుమేహం, కేలరీల బెంగ లేకుండా తీపిని అందించే అద్భుతమైన ఈ మొక్క గూర్చి మీకు తెలుసా….

Health Benefits of Stevia Plant

స్వీట్లు అంటే బోలెడు ఇష్టం తిందామంటే చెక్కెరలో ఉన్న బోలెడు కేలరీల భయం. బదులుగా బెల్లం వాడితే అన్నిటికి అది సరైన విధంగా మాచ్ అవ్వదు, తేనెను అన్ని విధాలుగా వాడుకోలేము. ఈ మూడు కూడా తీపిని ఇచ్చేవే అయినా వీటిలో కేలరీలు కొద్దీ పాటి తేడాతో ఉంటాయి.  స్వీట్లు అంటే ఇష్టం ఉండి తినడానికి భయపడే వారికి శుభవార్త. తియ్యదనాన్ని ఇస్తూ క్యాలరీల భయం లేకుండా అందరిని ఆనందింపజేసే ఒక గమ్మత్తైన తీపి వనరు గూర్చి … Read more మధుమేహం, కేలరీల బెంగ లేకుండా తీపిని అందించే అద్భుతమైన ఈ మొక్క గూర్చి మీకు తెలుసా….

error: Content is protected !!