వెంట్రుకలు రాలకుండా ఒత్తుగా మరియు పొడుగ్గా పెరిగేలా చేసుకోండి STOP HAIR FALL PERMANENTLY

how to stop hair fall permanently

నల్లని ఒత్తెన జుట్టు ప్రతి ఒక్కరికి కలగా మారిపోతుంది నేటి రోజుల్లో. ప్రతిఒక్కరి నోట ఎక్కువగా వినిపిస్తున్న మాట జుట్టు రాలిపోతుంది. జుట్టు పలచబడి తమని తామే తక్కువగా చూసుకుంటున్న  తరుణంలో వాటికి కారణాలేంటో తెలుసుకుందాం.  వేడి:- చాలామందికి వేడివేడి నీళ్ళతో చేస్తేనే కానీ స్నానం చేసినట్టుండదు. అలా చేయడం వలన జుట్టు డ్యామేజ్ అవుతుంది. అంతేకాకుండా హెయిర్ డైయర్లు, ఎండవేడి కూడా జుట్టును పాడుచేస్తుంది. షాంపూలు:- మనం ఉపయోగించే షాంపూలలో ఉండే కెమికల్స్ మన జుట్టు … Read more వెంట్రుకలు రాలకుండా ఒత్తుగా మరియు పొడుగ్గా పెరిగేలా చేసుకోండి STOP HAIR FALL PERMANENTLY

error: Content is protected !!