మీ శరీరంలో అధిక కొవ్వు పేరుకుపోతున్నపుడు కనిపించే కొన్ని లక్షణాలు

8 common signs and symptoms of High Cholesterol You Should Not Ignore

శరీరంలో బోలెడు అనారోగ్యాలకు కారణం అధిక కొవ్వు  పేరుకుపోవడం. ఇది బోలెడు ఆరోగ్య సమస్యలను సృష్టిస్తుంది. అయితే అధిక కొవ్వు మన శరీరంలో చేరుతున్నదని గ్రహించడానికి మన శరీరం కొన్ని  సూచనలు ఇస్తూ ఉంటుంది. వీటిని గ్రహించి ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే అధిక కొవ్వును నిర్మూలించుకోవచ్చు. ఆ లక్షణాలు తెల్సుకుందాం మరి. జీర్ణశక్తి శరీరంలో అధిక కొవ్వు పేరుకుపోతున్నపుడు మొదట వచ్చే సమస్య. తిన్న ఆహారం జీర్ణం కావడంలో ఇబ్బంది కలగడం. అధిక కొవ్వు వల్ల జీర్ణాశయ … Read more మీ శరీరంలో అధిక కొవ్వు పేరుకుపోతున్నపుడు కనిపించే కొన్ని లక్షణాలు

error: Content is protected !!